W ostatnim okresie czasu na terenie powiatu występują pożary traw.  W związku z powyższym zarówno JRG Golub-Dobrzyń, jak i jednostki OSP interweniowały kilkukrotnie:

- 16 kwietnia br. doszło do pożaru trawy na nasypie kolejowym w m. Mariany,

-17 kwietnia br. doszło do pożaru trawy na nieużytkach przy ul. Kościelnej w m. Golub-Dobrzyń,

- 18 kwietnia br. doszło do pożaru trawy na nieużytkach w m. Zajeziorze, gm .Kikół, w m. Piotrkowo, w m. Olszówka, 

 

Jeszcze raz informujemy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. W sytuacji, gdy wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.