W dniu 12 maja br. w odstępach czasowych z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z Zarządem Powiatowy ZOSP RP w Golubiu-Dobrzyniu, przedstawicielami jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu oraz osobami zajmującymi się sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej z poszczególnych gmin. Na zebranie przybył również Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski. 

Spotkanie dotyczyło podziału dotacji budżetowej dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do KSRG w roku 2020 oraz dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG na rok 2020. Środki przekazane zostaną dla OSP w ramach  "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" oraz z rezerwy celowej "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych". Podział środków na zakup sprzętu dla poszczególnych OSP został zaakceptowany przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP. Najważniejszym zakupem jest zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w KSRG Wielkie Rychnowo za łączną kwotę około 800 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z budżetu państwa, KSRG, NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz samorządu gminy Kowalewo Pomorskie. 

 DSC 0012 Copy

DSC 0009 Copy