W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy z jednostkami OSP w ramach dotacji budżetowej dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do KSRG w roku 2020 oraz dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG na rok 2020. Umowy zostały sporządzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostkami OSP. Ww. umowy przesłano do Komendy Głównej PSP w celu ich realizacji. Jednostki OSP mogą zakupić sprzęt dopiero po bezpośrednim przekazaniu przez KG PSP środków finansowych na konta bankowe jednostek. Zakupiony sprzęt z pewnością  wzbogaci wyposażenie OSP i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego.