Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA uruchomił dla swoich klientów infolinię. Funkcjonariusze PSP mogą uzyskać niezbędne informacje dzwoniąc, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30, pod numer telefonu 47 725 88 88. 

Poniżej informacje w zakresie innych  możliwych form kontaktu z ww. organem. 

WK.184.47.2020.VP 3

WK.184.47.2020.VP 4