Dnia 1 lipca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie robocze z jednostkami OSP włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz spoza systemu. Główną tematyka spotkania było podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w I półroczu br. Ponadto przypomniano sprawy związane z COVID-19. Na spotkaniu również omówiono sprawy operacyjne, a także stan realizacji dotacji dla OSP z MSWiA i KSRG.

W spotkaniu uczestniczyli:

- st. bryg. Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy PSP,

- st. kpt. Witold Juszczak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,

- druh Dariusz Mężykowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

- kpt. Zenon Szwaracki – Zastępca Dowódcy JRG,

- Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP.

DSC 0131 Copy

DSC 0132 Copy

DSC 0135 Copy

DSC 0138 Copy

DSC 0142 Copy