I. Historia jednostki

   W 1956 r. z chwilą utworzenia powiatu golubsko - dobrzyńskiego powstała Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, która powstała na bazie istniejącej od 1886 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu. Swoją siedzibę miała w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kilińskiego. Na wyposażeniu Komendy Powiatowej znajdowały się wówczas następujące pojazdy: - samochód marki Chorx, który został przebudowany na prowizoryczny wóz bojowo strażacki, służący do przewozu ludzi i sprzętu. -samochód Star 16 z autopompą o wydajności 1600 l/min oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 500 l. - samochód transportowy 1,5 t. 
Do podawania wody jednostka dysponowała motopompą Dekawką M 8/8. Komenda w tym czasie liczyła 7 osób.
   W myśl ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwuinstancyjnym systemie administracji państwowej z dniem 1 czerwca 1975 r. została powołana Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Golubiu - Dobrzyniu. Komenda użytkowała wspólnie pomieszczenia z Ochotnicza Strażą Pożarną, która w tym czasie modernizowała swój obiekt. W 1974 r. rozpoczęto budowę Domu Strażaka, którą ukończono 4 lata później. Przy budowie pracowali wszyscy strażacy ochotnicy przy wydatnej pomocy osób z Komendy Powiatowej, a następnie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu. Pomieszczenia Komendy Rejonowej składały się z: garaży na pojazdy i pozostały sprzęt silnikowy, stanowiska kierowania oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych, które znajdowały się na pierwszym piętrze. Obiekt na ówczesne czasy spełniał wymagania i potrzeby strażaków.
   W miarę rozwoju miasta i przemysłu oraz zadań nakładanych na Straż Pożarną, zachodziła konieczność doposażenia jej w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Z tego tytułu pomieszczenia, które były użytkowane nie spełniały wymogów stawianych tego typu obiektom. Dlatego też, już w tamtym czasie, zrodziła się inicjatywa budowy nowej strażnicy. Pomysł ten zaczęto realizować dopiero w 1999 r.
W roku 1975 Komenda liczyła 16 pracowników.
W skład rejonu działania Komendy wchodziły:
-miasto Golub - Dobrzyń,
- miasto i gmina Kowalewo,
- gmina Golub - Dobrzyń,
- gmina Ciechocin,
- gmina Radomin,
- gmina Wąpielsk.
Rejon liczył 64 jednostki OSP w tym:
52 jednostki OSP terenowe i 12 jednostek zakładowych.

Z dniem 30 kwietnia 1976 r. do rejonu działania Komendy włączona została gmina Obrowo z 9-cioma jednostkami terenowymi OSP. 
Ogólna liczba jednostek działania na terenie rejonu Golub - Dobrzyń wynosiła:
- 61 jednostek terenowych OSP,
- 12 jednostek zakładowych.
   W miesiącach kwiecień i maj 1976 r. odbyły się I Zjazdy Gminne ZOSP, a w dniu 30 marca 1979 r. w klubie Merinotex w Toruniu odbył się II Zjazd Wojewódzki ZOSP województwa toruńskiego, w którym brali udział przedstawiciele naszego rejonu.
   Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody toruńskiego z dnia 4 marca 1977 r. powołano Zawodową Straż Pożarną Odział w Golubiu - Dobrzyniu.

II. Wykaz komendantów

Pierwszym Komendantem był asp. Zdzisław Brzóska, który zarządzał Komendą od 1956 do 1961 r. W latach 1961-1967 funkcję Komendanta sprawował płk. poż. Edmund Wawrzyniak. Kolejnymi Komendantami byli:
- św. pamięci por. poż. Stanisław Mleczek (1967-1970)
- kpt. poż. Jan Miklaszewski (1970- czerwiec 1975)
- p.o. mł. bryg. Zdzisław Piotrowski ( czerwiec - październik1975)
-st. asp. poż. Roman Sosnowski od 16.10 1975 r. do 30. 06. 1992 r. czyli do momentu likwidacji Komendy Rejonowej Straży Pożarnych.

III. Ważniejsze akcje

1. 25 stycznia 1979 r. w dworku Chopinowskim w Szafarnii (gm. Radomin), w którym mieściła się Szkoła Podstawowa wybuchł pożar, który strawił część dachu i pomieszczenie na piętrze. W akcji gaśniczej brało udział 7 sekcji gaśniczych i jedna specjalna. Przypuszczalna przyczyną pożaru była wada urządzeń grzewczo-kominowych.
2. 29 sierpnia 1982 r. pożar Kościoła ewangelickiego w Golubiu ul. Brodnicka 2. Akcja trwała kilkanaście godzin. Brały w niej udział 23 pododdziały, z czego 21 sekcji gaśniczych i 2 sekcje specjalne. Straty oszacowano wówczas na ok. 5 mln. zł.
3. 21 grudnia 1985 r. pożar w Liceum Ogólnokształcącym w Golubiu. Spaleniu uległ gabinet dyrektora i sekretariat szkoły. W zdarzeniu brały udział dwie sekcje gaśnicze.