Akcje interwencyjne na dzień 31.12.2016 r.
Akcje interwencyjne JRG Golub-Dobrzyń w porównaniu z ubiegłym rokiem:

Pozycja/Rok 2015 2016
Ogółem 948 736
Pożary 161 125
Małe 152 122
Średnie 7 1
Duże 2 0
Bardzo duże 0 2
Miejscowe Zagrożenia 773 594
Małe 44 21
Lokalne 728 571
Średnie 1 2
Duże 0 0
Gigantyczne lub klęska żywiołowa 0 0
Alarmy fałszywe 14 17
Złośliwe 2 2
W dobrej wierze 11 14
Z instalacji wykrywania 1 1