Spotkanie odbyło się dnia 10 kwietnia  br.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, Komendant Główny PSP polecił nawiązać współpracę z dyrekcjami szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu w celu przeprowadzenia prelekcji dla nauczycieli z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. W związku z powyższym prelekcja odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie. Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Odnoszono się również do kampanii społecznych prowadzonych przez PSP tj.: "Czad i Ogień. Obudź czujność", "STOP POŻAROM TRAW" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Zostało zrealizowane również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem AED.