W związku z poleceniem Komendanta Głównego PSP dotyczącym przeprowadzania prelekcji podczas Rad Pedagogicznych w szkołach w dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyła się prelekcja w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem.  Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Odnoszono się również do kampanii społecznych prowadzonych przez PSP tj.: "Czad i Ogień. Obudź czujność", "STOP POŻAROM TRAW" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Zostało zrealizowane również szkolenie dla uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem AED.