W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyła się prelekcja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym we Wrockach. Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Odnoszono się również do kampanii społecznych prowadzonych przez PSP tj.: "Czad i Ogień. Obudź czujność", "STOP POŻAROM TRAW" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Zostało zrealizowane również szkolenie dla uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem AED.