W dniu 24 kwietnia br. naszą komendę odwiedziły dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Lisewie. Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Dzieci oglądały różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów, mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki oraz spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.