Dnia 8 maja br. w m. Piórkowo gm. Radomin doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Droga gminna była zablokowana. Trzy osoby zostały poszkodowane. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,  umożliwieniu dostępu do osoby uwiezionej w pojeździe przy użyciu sprzętu hydraulicznego, a następnie ewakuacji jej na zewnątrz. Odłączono akumulatory w pojazdach. Jezdnię uprzątnięto przy pomocy sprzętu burzącego i sorbentu Compact.  Na tym działania zakończono.

W działaniach brały udział :

- JRG Golub-Dobrzyń (2 zastępy),

- OSP w KSRG Radomin.