Dnia 10 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka połączony z poświęceniem pozyskanych pojazdów  i sprzętu. W obchodach brali udział Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Piotr Kwiatkowski  Radny Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Tomaszewski Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP, Dariusz Mężykowski  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, samorządowcy z naszego powiatu, komendanci z komend graniczących z naszym powiatem,  Komendant Powiatowy Policji w Golubiu – Dobrzyniu, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Brodnicy, Dyrektorzy Firm i Instytucji współpracujących ze strażą pożarną, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Golubiu – Dobrzyniu, Komendanci Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP jednostek OSP, Prezesi Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP z naszego powiatu,  Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego oraz pozostałych jednostek, poczty sztandarowe, klasa mundurowa z Gimnazjum oraz Liceum im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu z ich dowódcą kpt. rezerwy Sławomirem Żochowskim, emeryci i renciści, byli pracownicy ze Stanisławem Szyjkowskim Prezesem Związku Emerytów i Rencistów na czele. Podczas uroczystość odprawiona została msza święta w intencji strażaków, której przewodniczył ks. kanonik Jarosław Kulesza.

Następnie uhonorowano zasłużonych strażaków odznaczeniami resortowymi i medalami.

SREBRNĄ ODZNAKĘ ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 Otrzymali :

- asp. Tomasz Gąsiorowski

- asp. Tomasz Szwaracki

- kpt. Zenon Szwaracki

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”:

- st.ogn. Dariusz Herbowski

- asp. sztab. Jacek Wrzesiński

ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczony został:

- st. kpt. Piotr Kubacki

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odznaczeni zostali:

- st. ogn. Dariusz Herbowski

- ogn. Dariusz Kuciński

- st. ogn. Marceli Wrzesiński

WYŻSZE STOPNIE SŁUŻOWE OTRZYMALI NASTĘPUJĄCY FUNKCJONARIUSZE:

stopień: aspirant sztabowy

- st. asp. Zbigniew Gwarek

stopień: starszy ogniomistrz

- ogn. Dariusz Herbowski

- ogn. Marceli Wrzesiński

- ogn. Mariusz Wrzesiński

    stopień: ogniomistrz

- mł. ogn. Marcin Dąbrowski

stopień: starszy sekcyjny

- sekc. Łukasz Łęgowski

Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wręczył nagrodę z okazji Dnia Strażaka :

- bryg. Pawłowi Warlikowskiemu  Komendantowi Powiatowemu PSP w Golubiu – Dobrzyniu,

- st. kpt. Witoldowi  Juszczakowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu – Dobrzyniu

- st. kpt. Dawidowi Tarkowskiemu – Dowódcy Zmiany

Następnie zostały  wręczone nagrody przez Zarząd Związku NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy KP PSP w Golubiu - Dobrzyniu dla strażaka, który w ubiegłym roku wykazał się nienaganną służbą:                       

- asp. Tomasz Szwaracki

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski  ufundował nagrody dla wyróżniających się strażaków, którzy w roku ubiegłym wyróżnili się nienaganną służbą. Nagrody otrzymali:

- kpt. Łukasz Buczek

- ogn. Dariusz Kuciński

 

Następnie wręczono podziękowania dla osób reprezentujących instytucje i firmy, dzięki którym możliwy był zakup nowego średniego samochodu ratownictwa technicznego Renault D-14 GBA 2,5/16 : 

 1. nadbryg. mgr inż. Janusza Halaka – Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu
 2. Romana Grzymowicza – Prokurenta Firmy Plastica Sp. z o.o.
 3. Andrzeja Okrucińskiego – Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego
 4. Katarzynę Kukielską – Wójta Gminy Zbójno
 5. Marka Ryłowicza – Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
 6. Mariusza Piątkowskiego – Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia
 7. Piotra Wolskiego – Wójta Gminy Radomin
 8. Jerzego Cieszyńskiego – Wójta Gminy Ciechocin
 9. Andrzeja Warnela – Byłego Prezesa Firmy GOLPASZ S.A.
 10. Mieczysława Kolańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń
 11. Zbigniewa Piotrkowskiego – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Rogowskiego w Golubiu – Dobrzyniu
 12. Tadeusza Matyjaszczyka – Dyrektora Technicznego Aller Aqua Polska Sp. z o.o.
 13. Wiesława Szwarackiego – Kierownika Oddziału ARBET Sp. J.
 14. Andrzeja Podolaka – Dyrektora Naczelnego Istrail  Sp. z o.o.
 15. Marka Uszok – Właściciela Gospodarstwa Rolnego Piątkowo
 16. Jacka Pakulskiego – Właściciela Firmy EUROGAZ Sp. z o.o.
 17. Miłosza Wojciechowskiego – z PPH HETMAN Sp. z o.o.
 18. Michała Klafczyńskiego – Inżyniera Nadzoru Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń