Dnia 11 maja br. przez powiat golubsko - dobrzyński przeszły intensywne  opady deszczu. W związku z powyższym PSP i OSP musiały kilkakrotnie interweniować głównie w gminach Ciechocin oraz Kowalewo Pomorskie :

- usunięcie nadmiaru wody z zalanego korytarzu budynku mieszkalnego w m. Ciechocin - interweniowały OSP Elgiszewo, OSP Olszówka

- usunięcie nadmiaru wody z zalanej piwnicy w m. Ciechocin - interweniowała OSP Olszówka

- usunięcie  płotu uniemożliwiającego poruszanie  się po drodze gminnej  w m. Ciechocin - interweniowały OSP Ciechocin , OSP Olszówka

- wypompowanie wody z piwnicy przy pomocy pompy szlamowej w m. Elgiszewo gm. Ciechocin - interweniowała JRG Golub-Dobrzyń

- wypompowanie wody z garażu w budynku mieszkalnym w  m. Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pomorskie - interweniowała OSP Wielkie Rychnow,

- rozłożenie worków z piaskiem w celu zabezpieczenia  posesji przed zalaniem w m. Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie - interweniowała OSP Kowalewo Pomorskie

- wykopanie rowów oraz usypanie wałów z piasku w celu zabezpieczenia posesji przed zalaniem  w m. Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie - interweniowała OSP Wielkie Rychnowo (2 zastępy)

- zabezpieczenie workami z piaskiem budynku inwentarskiego w m. Ciechocin - interweniowała OSP Ciechocin

- wypompowanie wody za pomocą pompy szlamowej z piwnicy w m. Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie - interweniowała OSP Wielkie Rychnowo 

- zabezpieczenie podtopionej drogi gminnej oraz podjęcie próby udrożnienia przepustu drogowego w m. Pruska Łąka gm. Kowalewo Pomorskie - interweniowała OSP Wielkie Rychnowo 

-