W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” komendant powiatowy PSP oraz jego zastępca przeprowadzili prelekcje  dla nauczycieli ze szkół z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego podczas rad pedagogicznych. Prelekcje w miesiącu maju  zostały przeprowadzone w następujących szkołach:  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Lisewie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,  Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Podczas odwiedzin w szkołach przedstawiono zebranym informacje o bezpieczeństwie, ratownictwie i ochronie przeciwpożarowej oraz wspominano o nowej kampanii społecznej „STOP POŻAROM TRAW”. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED.