Drukuj

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Powiatowej PSP w Golubiu - Dobrzyniu  

Klauzula informacyjna na potrzeby uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w trybie postanowienia

Klauzula informacyjna na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu

Klauzula informacyjna na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz członków ich rodzin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej