W dniu 30 maja br. na terenie Nadleśnictwa Konstancjewo  w  m. Tomkowo gm. Wąpielsk przeprowadzono ćwiczenia związane z gaszeniem pożarów terenów leśnych.  Do pozorowanego pożaru lasu zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej z powiatu rypińskiego, brodnickiego oraz golubsko-dobrzyńskiego. Z naszej komendy  w ćwiczeniach brała udział JRG Golub-Dobrzyń (2 zastępy) oraz jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG : Łubki, Radomin oraz Wrocki. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i dysponowania sił i środków do zdarzeń,  doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych, a w szczególności doskonalono  umiejętności z zakresu  zapewnienia adekwatnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych z elementem dostarczania wody na duże odległości.