Dnia 3 czerwca  br. dyżurny operacyjny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w m. Handlowy Młyn gm. Golub-Dobrzyń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia JRG Golub-Dobrzyń zastano samochód osobowy znajdujący się poza jezdnią. Pojazdem podróżowała  jedna osoba której PRM udzielił pomocy i przetransportował ją do szpitala. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w pojeździe, uprzątnięciu jezdni z ziemi, która znajdowała się na jednym pasie ruchu. Na tym działania zakończono.