12 czerwca 2018 r. w Golubiu-Dobrzyniu przy rzece Drwęca (teren na ulicy Piaskowej, Zamurnej  i Wodnej)  przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych wchodzących w skład Kompanii utworzonej z sił i środków KSRG powiatów:                   

- golubsko-dobrzyńskiego (JRG Golub-Dobrzyń, OSP w KSRG Nowogród,  OSP w KSRG Wielkie Rychnowo, OSP w KSRG Zbójno, OSP Olszówka)

- rypińskiego (JRG Rypin, OSP w KSRG Radziku Duże, OSP w KSRG  Rogowo, OSP w KSRG Sadłowo)

- brodnickiego (JRG Brodnica, OSP w KSRG  Świedziebnia, OSP w KSRG Nieżywięć)

Celem ćwiczeń było przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym oraz działania związane z usuwaniem skutków wystąpienia powodzi.

W trakcie manewrów przećwiczono epizody dotyczące:

- doskonalenia umiejętności dowodzenia oraz współdziałania PSP i OSP,

- sprawdzenia i doskonalenia działania systemu łączności,

- sprawdzenia mobilności,

- zgrywania SIŚ z KSRG oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami,

- praktycznego wykorzystywania sprzętu do działań przeciwpowodziowych,

- uszczelniania wałów przeciwpowodziowych,

- budowanie i podwyższanie wałów przeciwpowodziowych,

- ostrzegania i ewakuacji osób z terenu objętego powodzią,

- wypompowania wody z zalanych terenów.

Głównym założeniem ćwiczeń  było przećwiczenie założeń powiatowego planu ratowniczego związanego z zagrożeniem powodziowym,  prawidłowe zadysponowanie i wykorzystanie sił  i środków, kierowanie działaniami oraz  współpraca z Powiatowym  Centrum Zarządzania Kryzysowego.