W dniu 19 czerwca br. doszło do pożaru budynku gospodarczego w m. Frydrychowo gm. Kowalewo Pomorskie.  Pożarem objęta była stodoła stanowiąca kompleks z oborą. Na miejsce zdarzenia jako pierwsze przybyło OSP Pluskowęsy. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu wody w natarciu i obronie. Podjęto decyzje o ewakuacji część bydła znajdującego się w budynku inwentarskim zagrożonym pożarem. Następnie zbudowano punkt czerpania wody z pobliskiego stawu przy użyciu pompy pływającej. Przybyłe na miejsce pożaru pozostałe jednostki OSP otrzymały zadanie podania prądów wody w natarciu do wnętrza zabudowania. Ratownicy działali w pełnym zabezpieczeniu sprzętu OUO : zastęp na samochodzie  specjalnym SHD-25  otrzymał zadanie podania prądu wody od góry na poddasze budynku stodoły. Kolejne przybyłe jednostki OSP dowoziły wodę na miejsce zdarzenia. Po stłumieniu płomieni przystąpiono do usuwania spalonych płodów rolnych z poddasza. Dokonano rozbiórki dwóch szczytów budynku, które stanowiły zagrożenie.  Na tym działania zakończono.

W działaniach brały udział :

 JRG Golub-Dobrzyń

OSP Kowalewo Pomorskie

OSP Pluskowęsy

OSP Wielkie Rychnowo

OSP Sierakowo