W dniu 20 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby strażaków- Jakuba Gitner, Macieja Gutmańskiego oraz Przemysława Pilarskiego.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, a uroczystość prowadził  Dowódca JRG st. kpt. Piotr Kubacki.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.