W dniu 20 lipca br. naszą komendę odwiedziły dzieci z półkolonii Chatka Puchatka kreatywny świat dziecka w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Podczas wizyty funkcjonariusze przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą.  Głównym celem rozmowy było  propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. 

Wakacyjny wypoczynek sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad kąpieliskami i jeziorami. Jednak jest to także czas, w którym znacząco wzrasta liczba utonięć. Głównym celem tej informacyjno-edukacyjnej akcji jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku osobom przebywającym w wodzie lub nad wodą i ograniczenie wypadków tonięć i utonięć osób - zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Najczęściej do tragicznych sytuacji nad wodą dochodzi z powodu kąpieli w niestrzeżonym albo zabronionym miejscu i nieostrożności osób przebywając nad zbiornikami wodnymi.  Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.