W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzili 29 lipca br.  kontrole miejsc będących niestrzeżonymi kąpieliskami nad rzeką Drwęcą.

Celem kontroli jest zmniejszenie  liczby tragedii najczęściej dochodzących na niestrzeżonych kąpieliskach lub w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Wśród głównych przyczyn takich tragedii  wymienia się lekceważenie zagrożenia oraz przecenianie swoich możliwości i umiejętności, brawura, czy też wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.

Realizowane są założenia akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” które skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej i mają na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z tzw. "dzikich kąpielisk" oraz popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku, w tym na wodach i terenach przywodnych.