31 lipca br. w godzinach porannych w m. Golub-Dobrzyń doszło do wycieku gazu z cysterny.  Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpiecznej oraz sprawieniu dwóch kurtyn wodnych w celu zniwelowania rozprzestrzeniania  się ścielącego  gazu. Studzienki kanalizacyjne zostały zabezpieczone workami w celu ograniczenia przedostawania się gazu do systemu kanalizacyjnego.  Po zatrzymaniu linii produkcyjnej i wyłączeniu prądu w zakładzie ratownicy zabezpieczeni w sprzęt OUO i linie gaśnicza udali się do szafy sterowniczej cysterny w celu zakręcenia zaworu odcinającego dopływ gazu. Przy użyciu narzędzi wykonanych  w technologii EX otworzono szafę, a następnie zakręcono zawór. Wyciek został zatrzymany.