W dniu 14.08.2018 r. na Barbarce w Toruniu odbył się, zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów oraz przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, marszobieg dzienny drużynowy na orientację w/g szkicu i azymutu oraz w/g mapy. W zawodach wystartowało 8 drużyn. Rozmieszczona w terenie lesistym trasa liczyła 5 km.

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej reprezentował funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu–Dobrzyniu sekcyjny Piotr Błach.

Pan Piotr w tych zawodach zdobył 2 miejsce.

Gratulujemy!