W dniu 22 sierpnia br. naszą komendę odwiedziły dzieci z powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wielgiem wraz z opiekunami. Dzieci głównie zwiedziły Powiatowe Stanowisko Kierowania, gdzie dowiedziały się o pracy dyżurnego operacyjnego. Ponadto oglądały sprzęt i wozy strażackie oraz miały możliwość przymierzenia stroju strażaka. Wizyta przebiegła w przyjaznej atmosferze.