5 września br. w Urzędzie Gminy Ciechocin nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratującego ludzkie życie dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tamtejszej gminy ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  W uroczystości wzięli udział :

- Wójt Gminy Ciechocin Jerzy Cieszyński

- Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Witold Juszczak

- Prezes Gminny Piotr Malinowski

- Komendant Gminny Michał Sztandarski

- Prezesi i Naczelnicy poszczególnych Jednostek OSP

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  do składania wniosków w ramach zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Program dotyczył wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach projektu istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Pozyskany i przekazywany sprzęt z podziałem na jednostki:

OSP Świętosław

 • klocki do stabilizacji pojazdów
 • detektor jednogazowy,
 • defibrylator
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji w walizce

OSP Ciechocin

 • detektor napięcia
 • defibrylator
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji w walizce

OSP Elgiszewo

 • sprzęt do oznakowania terenu akcji w walizce

OSP Nowa Wieś

 • torba ratownicza PSP R1, nosze typu deska, szyny typu Kramera
 • bosak dielektryczny

OSP Miliszewy

 • torba ratownicza PSP R1, nosze typu deska, szyny typu Kramera
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji

OSP Małszyce

 • torba ratownicza PSP R1, nosze typu deska, szyny typu Kramera
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 38 151, 24 zł, Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Ciechocin.

(KK)

DSC 1012 Copy

DSC 1021 Copy

DSC 1022 Copy

DSC 1039 Copy

DSC 1044 Copy

DSC 1055 Copy