CZAD - niewidzialny zabójca

Każdego roku na terenie naszego kraju około 100 osób umiera z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Znacznie więcej ulega zatruciu, które wymaga późniejszej hospitalizacji. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowuje się w pełnym sezonie grzewczym, między 1 listopada a 31 marca.

miejsce powstawania tlenku wegla Copy

Skąd się bierze czad ?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem jest silnie trującym gazem, bezbarwnym,  bezwonnym i pozbawionym smaku, który powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw (drewna, oleju, gazu), który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Główną przyczyną zatruć czadem w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Może wynikać także z zanieczyszczenia lub zużycia palnika gazowego.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Według § 34 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) każdy właściciel posesji, w której używa się do palenia paliwa stałego (węgiel, koks, drewno, miał) powinien dokonywać czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych co najmniej raz na trzy miesiące.

Natomiast w budynkach opalanych paliwem płynnym (olej opałowy) i gazowym przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz na sześć miesięcy.

Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Jakie są objawy zatrucia?

Jeżeli przebywając w mieszkaniu odczuwasz duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca lub oddychania możesz podejrzewać, że ulegasz zatruciu czadem

Jak postąpić w przypadku podejrzenia powstania tlenku węgla w mieszkaniu?

Należy niezwłocznie przewietrzyć mieszkanie oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodziny. Nie pozostawaj w budynku, wyjdź na zewnątrz i wezwij straż pożarną, która upora się z problemem. Zasięgnij porady lekarskiej.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112) oraz pogotowie gazowe.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Jak zapobiegać zatruciu?

 • Podczas korzystania ze źródeł ognia, uchyl okno
 • Kratki wentylacyjne i otwory nawiewne pozostaw odsłonięte
 • Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby
 • Użytkuj tylko sprawnych technicznie urządzeń
 • W miarę możliwości, w części domu, w której znajduje się urządzenie grzewcze, umieść czujniki tlenku węgla
 • Nie zostawiaj samochodu w garażu z włączonym silnikiem
 • Nie bagatelizuj objawów zatrucia, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu.