W minionym tygodniu strażacy niemal kilka razy dziennie wzywani byli do usunięcia gniazd os i szerszeni. Znajdowały się one w budynkach mieszkalnych oraz miejscach często odwiedzanych przez dzieci lub osoby starsze. Likwidacji gniazd dokonano w przypadkach, w których występowała uzasadniona przyczyna bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dotyczące w/w zdarzeń.

szerszenietabela

 

(KK)