Drukuj

Gmina Radomin jest kolejnym samorządem w naszym powiecie biorącym udział w programie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczył on wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sprawiedliwości udało się zakupić:

OSP w Radominie:

- sprzęt do oznakowania terenu akcji,

- bosak dielektryczny,

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,

- detektor napięcia,

- zestaw węży hydraulicznych

OSP w Łubkach:

- sprzęt do oznakowania terenu akcji,

- torbę ratowniczą,

- nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów,

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,

- detektor napięcia

OSP w Dulsku:

- torbę ratowniczą,

- latarki akumulatorowe (2 szt.)

- bosak dielektryczny

OSP w Płonnem:

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,

- cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach.

 

Zakupiony sprzęt przekazano poszczególnym jednostkom w trakcie uroczystości, która odbyła się 7 września w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie.  W ceremonii wzięli udział: Wójt Gminy Piotr Wolski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Skarbnik Wioletta Agatowska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radominie Janusz Zieliński, przedstawiciel Urzędu Gminy Radomin Monika Kutkowska oraz Prezesi i Naczelnicy poszczególnych Jednostek OSP.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Radomin.

(KK)

DSC 0005 Copy

DSC 0018 Copy

DSC 0020 Copy

DSC 0023 Copy