15 września 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu, gm. Zbójno. Wydarzenie rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych, które przemaszerowały na mszę świętą do Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła. Po obrzędach religijnych rozpoczęto uroczystości oficjalne, które uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rużu.

Uroczystość połączona została z przekazaniem wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dla Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu gminy Zbójno.

W uroczystości wzięli udział:

- Katarzyna Kukielska Wójt Gminy Zbójno,

- Zbigniew Sosnowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej,

- st. kpt. Witold Juszczak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,

- druh Dariusz Mężykowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

- Prezesi i Naczelnicy Poszczególnych Jednostek OSP.

W ramach przedmiotowego wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu otrzymała agregat prądotwórczy. Jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Zbójnie oraz Działyniu wzbogaciły się o ten sam zestaw sprzętu tj. nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, zestawy uniwersalne podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektory napięcia, sprzęt do oznakowania terenu akcji, zestawy ratowania medycznego R1 oraz defibrylatory.

Strażacy – ochotnicy najczęściej pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia i to od ich natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony nowoczesny sprzęt znacznie zwiększa sprawność i efektywność w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Wartość pozyskanego sprzętu to 59.140,00 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.

(KK)

 DSC0078 Copy

 DSC0124 Copy

 DSC0162 Copy

 DSC0171 Copy

 DSC0289 Copy

 DSC0269 Copy

 DSC0272 Copy

 DSC0273 Copy

 DSC0278 Copy