W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, Komendant Główny PSP ogłosił ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Realizując zamierzenia kampanii nawiązano współpracę z dyrekcjami szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu. 

W związku z powyższym wczoraj tj. 23 października br. prelekcja odbyła się w Szkole Podstawowej w Ciechocinie, a poprzedniego dnia w Szkole Podstawowej w Węgiersku. Podczas spotkań z nauczycielami zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Omówiono także temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zostało zrealizowane również szkolenie dla uczestników spotkania z zakresu udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem AED.

(KK)

czad1czad2dym1dym2