Drukuj

W dniu 30 października br. w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzono ewakuację dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Ponadto przeprowadzono pogadankę w zakresie bezpieczeństwa, prawidłowego zachowania się podczas ewakuacji oraz zdarzeń wywołanych siłami natury. Strażacy przekazali także informację na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która porusza temat związany z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

(KK)

IMG 20181030 095404 Copy