W dniu 8 listopada br. w komendzie powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie nt. kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Naradę otworzył Komendant Powiatowy bryg. Paweł Warlikowski, który przywitał przybyłych gości i przedstawił cel spotkania.

Kolejno głos zabrał z-ca Komendanta Powiatowego st. kpt. Witold Juszczak, który omówił temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która porusza temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Mł. bryg. Karol Cachnij omówił zagadnienia związane z występowaniem zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz toksycznymi gazami popożarowymi na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Ponadto przedstawił wymagania techniczne, jakie powinny posiadać budynki wielo i jednorodzinne.

Dowódca JRG st. kpt. Piotr Kubacki przedstawił zdarzenia związane z podejrzeniem zatrucia dwutlenkiem węgla na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podkreślił wzajemną współpracę z zespołem ratownictwa medycznego oraz kominiarzami przy tego typu zdarzeniach. Ponadto omówił sposób działania czujek tlenku węgla i dymu.

Następnie o obowiązku okresowych kontroli oraz sprawdzaniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych informowała Pani Sylwia Foksińska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu Rafał Fałkowski przedstawił skutki zatruciem tlenkiem węgla oraz omówił procedurę działań ratowniczych podejmowanych przez państwowe ratownictwo medyczne.

Krzysztof Skrzyniecki prowadzący sprawy  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przedstawił działania podjęte przez urząd w zakresie kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz poinformował o konkursie zorganizowanym przez starostwo, w którym można wygrać czujki czadu i dymu.

Na zakończenie Mistrz Kominiarski Zbigniew Bożek przypomniał zebranym, że źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Poinformował o konieczności sprawdzania i czyszczenia kominów.

W spotkaniu uczestniczyli zarządcy nieruchomości, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, osoby prowadzące sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciel Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego prowadzący sprawy zarządzania kryzysowego, mistrzowie kominiarscy, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Dziękujemy gościom za przybycie!

(KK)

DSC 0003 Copy

DSC 0006 Copy

DSC 0007 Copy

DSC 0009 Copy

DSC 0011 Copy

DSC 0012 Copy

DSC 0014 Copy

DSC 0015 Copy