W związku z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" 14 listopada br. odbyło się spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Skierowana jest do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów

Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Omówiono także temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. 

(KK)

20181114 104347 Copy

20181114 104340 Copy

20181114 104331 Copy