W związku ze 100.leciem odzyskania przez Polskę niepodległości Centralne Muzeum Pożarnictwa przygotowało wystawę dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Są to plansze przedstawiają w sposób chronologiczny powstawanie jednostek straży pożarnych na ziemiach polskich, udział i wkład strażaków w powstaniach oraz odzyskaniu niepodległości.

Głównym celem wystawy jest ukazanie czynu niepodległościowego polskich strażaków. Wysoka wartość poznawcza prezentowanych materiałów pozwala na spojrzenie pod nowym kątem na wydarzenia tamtych czasów.

Mieszkańcy chętnie oglądali okolicznościową ekspozycję poświęconą strażakom. W dniu dzisiejszym (20 listopada br.) wystawę zwiedzali uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

(KK)

DSC 0005 Copy

DSC 0008 Copy

DSC 0011 Copy

DSC 0001 Copy