W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, Komendant Główny PSP ogłosił ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Realizując zamierzenia kampanii nawiązano współpracę z dyrekcjami szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu. 

W związku z powyższym wczoraj tj. 28 listopada br. prelekcja odbyła się w Szkole Podstawowej w Klonowie. Podczas spotkań z nauczycielami zostały przekazane informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Omówiono także temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zostało zrealizowane również szkolenie dla uczestników spotkania z zakresu udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem AED.

Prelekcję poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski oraz jego zastępca st. kpt. Witold Juszczak, natomiast szkolenie z użyciem defibrylatora AED - sekc. Marcin Capar.

(KK)

DSC 0002 Copy

DSC 0003 Copy

DSC 0006 Copy

DSC 0014 Copy