Celem ćwiczeń było zapoznanie przedszkolaków i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy sprawnie i szybko, zachowując środki bezpieczeństwa, opuścili budynek wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Na miejscu zbiórki przekazano informację Pani Dyrektor, iż wszystkie osoby, które były obecne w tym czasie w szkole, zdążyły się ewakuować.

(KK)

DSC 0003 Copy