7 grudnia br. w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu odbył się drugi  - okręgowy etap Olimpiady  Wiedzy o Bezpieczeństwie i  Obronności.

Olimpiada ma charakter trzyetapowy. Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polegał na wykonaniu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej do właściwego Komitetu Okręgowego. W każdym okręgu do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 100 uczestników, których prace zostały ocenione najwyżej.

Drugi – okręgowy etap Olimpiady – odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju (m.in. w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu) i polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostało do zawodów centralnych.

Trzeci – centralny etap Olimpiady – odbędzie się w Warszawie.  Tam zostanie wyłonionych 36 laureatów, którzy otrzymają indeksy na wyższe uczelnie oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Organizatorem Olimpiady są Uniwersytet Warszawski  oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej zaś współorganizatorami są szkoły wyższe, przy których powołane zostały Komitety Okręgowe:

– Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

– Uniwersytet Łódzki

– Uniwersytet Szczeciński

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

– Uniwersytet Wrocławski

– Uniwersytet Zielonogórski

– Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

– Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

– Uniwersytet Rzeszowski

– Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 

Zmagania uczestników etapu okręgowego w Golubiu-Dobrzyniu obserwowali:

- nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

- bryg. Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu

- insp. Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu

- płk Grzegorz Wasielewski – Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO

- płk Krzysztof Stańczyk -  8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

- płk Tomasz Dominikowski - Wojewódzki Sztab Wojskowy

- Krzysztof Bylicki - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu

- Dorota Rama – wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu

- Franciszek Gutowski – Starosta Golubsko-Dobrzyński

 

Eliminacjom towarzyszyły stoiska, zachęcające do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej 

Województwo kujawsko-pomorskie na etapie centralnym reprezentować będą uczniowie: Filip Skurzewski, Kacper Lewandowski, Krystian Marciniak, Bartosz Babiarz, Katarzyna Pietrzak, Julia Kuczkowska, Bartosz Melerski, Adam Błażejewski, Łukasz Seifert oraz Agata Kopeć.

 

Gratulujemy!!

(KK)

47685118 2457729484255777 8047527308241666048 n

47686975 2457730160922376 8135809648046374912 n

47680397 2457730390922353 6086979504754917376 n

DSC 0001

DSC 0028 Copy

DSC 0013

DSC 0014

47686275 2457730270922365 3099248452333207552 n

47458939 2457730167589042 7793788014852833280 n