W dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia br. w komendzie powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne przekazanie kart lojalnościowych dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu. Karty gwarantują rabat na zakup paliwa w całej sieci Orlen w Polsce. Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. 

PKN ORLEN podpisał umowę z Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Leszkiem Suskim, która gwarantuje strażakom ochotnikom z jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na stacjach Orlen oraz Bliska. 

W powiecie golubsko-dobrzyńskim karty w ramach programu lojalnościowego otrzymało 121 strażaków ochotników z dziewięciu jednostek OSP.

(KK)

DSC 0001 Copy

DSC 0006 Copy

DSC 0010 Copy

DSC 0014 Copy