W dniu 11 stycznia br. w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Bajkowa Kraina" w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzono próbną ewakuację dzieci i wychowawców. Ponadto przeprowadzono pogadankę w zakresie bezpieczeństwa, prawidłowego zachowania się podczas ewakuacji oraz zdarzeń wywołanych siłami natury. Strażacy przekazali także informację na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która porusza temat związany z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla, a także poinformowali  o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz zasadach zachowania się na lodzie.

(KK)

20190111 113052 Copy