15 stycznia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu - Dobrzyniu odbyła się odprawa roczna Komendanta Powiatowego z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi. Podczas spotkania podsumowano rok 2018, przedstawiając przede wszystkim działania ratowniczo-gaśnicze oraz czynności operacyjne prowadzone na terenie powiatu, analizę czynności kontrolno-rozpoznawczych, działalność kwatermistrzowsko-techniczną, sprawy kadrowe i finansowe. Komendant Powiatowy bryg. Paweł Warlikowski podsumował ubiegłoroczne inwestycje i przekazał funkcjonariuszom plan działania na rok bieżący.

(KK)

DSC 0018 Copy

DSC 0022 Copy

DSC 0023 Copy

DSC 0029 Copy

DSC 0030 Copy

DSC 0035 Copy