W dniu 18 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej 4-letniej działalności oraz poinformował o kierunku działań na następne lata.

Zgodnie ze Statutem dokonano wyborów Zarządu Koła. Prezesem został wybrany jednogłośnie Stanisław Szyjkowski, który funkcję tę pełni od kilku kadencji. W skład Zarządu weszli: Józef Suliński, Janusz Racki i Zbigniew Łupaczewski.

Życzymy dużo zdrowia i owocnej działalności.

20190118 174950 Copy

20190118 175012 Copy