Drukuj

Wczoraj (05.02.20`9 r.) w godzinach wieczornych oficer dyżurny przyjął zgłoszenie o plamie oleju znajdującej się na ulicy ks. Malinowskiego, m. Golub-Dobrzyń.

Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Golub-Dobrzyń zabezpieczyli miejsce zdarzenia, następnie przy pomocy podręcznego sprzętu i sorbentu Compact usunęli olej z jezdni.

(KK)