19 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się narada podsumowująca działania w 2018 roku.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:

- Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski,

- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Paweł Bartoszewski,

- Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Piotr Tomaszewski,

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Sylwia Foksińska,

- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski,

- Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska,

- Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski,

- Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński,

- Prowadzący sprawy Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Krzysztof Skrzyniecki,

- Przedstawiciel Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Roman Mirowski, radny powiatu,

- Przedstawiciel Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Joanna Frączek,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dariusz Mężykowski,

- Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu Rafał Fałkowski,

- Mistrzowie Kominiarscy,

- Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

- Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych.

Naradę otworzył komendant powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, który przywitał przybyłych gości.

Następnie komendant powiatowy PSP przedstawił działalność komendy w minionym roku, która była wprowadzeniem do kolejnych poruszanych tematów. Omówiona została działalność komendy począwszy od różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, poprzez udział w uroczystościach sportowych organizowanych zarówno przez Komendę Powiatową PSP w Golubiu-Dobrzyniu, jak i inne komendy. Ponadto komendant przedstawił realizowane w 2018 roku kampanie społeczne oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Bryg. Paweł Warlikowski również poinformował, w szczególności druhów o środkach finansowych jakie otrzymały jednostki OSP w minionym roku i jaki zakupiły sprzęt z dotacji z KSRG, MSWiA oraz Funduszu Sprawiedliwości.

Komendant powiatowy PSP podsumował miniony rok jako dobry dla komendy. Podziękował samorządowcom, instytucjom, firmom i członkom OSP za owocną współpracę i podkreślił, że w roku 2019 liczy, iż ta współpraca nadal będzie układała się pomyślnie z pożytkiem dla mieszkańców powiatu.

Kolejnym omawianym zagadnieniem było podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych oraz czynności operacyjnych prowadzonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2018 roku, które przedstawił zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej st. asp. Zbigniew Gwarek.

W dalszej kolejności starszy specjalista do spraw kontrolno-rozpoznawczych mł. bryg. Karol Cachnij zaprezentował analizę działań kontrolno-rozpoznawczych za rok 2018  w porównaniu do roku 2017.

Następnie zastępca komendanta powiatowego st. kpt. Witold Juszczak przedstawił prezentację podsumowującą działania służby kwatermistrzowsko-technicznej w roku 2018.

Kolejnym punktem narady było przedstawienie przez kpt. Zenona Szwarackiego i funkcjonariuszy PSP poprawnego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Piotr Tomaszewski poinformował o uzyskanych dotacjach z urzędu marszałkowskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głos zabrał również zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, który przedstawił realizację zadań przez PSP w 2018 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto st. bryg. Sławomir Herbowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Dobrze ocenił pracę komendy i komendanta powiatowego gratulując umiejętności merytorycznych i organizacyjnych. Podziękował funkcjonariuszom PSP i członkom OSP za wspólne działania, zaangażowanie i podkreślił, że te dwie organizacje bez wspólnej pomocy nie mogłyby działać. Ponadto podziękował również samorządowcom oraz instytucją za zaangażowanie w sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Paweł Bartoszewski podziękował strażakom zarówno tym z PSP jak i OSP za dobrą, wzajemną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Naczelnicy i Prezesi jednostek OSP z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego przedstawili zapotrzebowanie na szkolenia dla druhów OSP.

Na zakończenie Mistrz Kominiarski Tomasz Opłat przypomniał zebranym, że źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Poinformował o konieczności sprawdzania i czyszczenia kominów.

Dziękujemy wszystkim za przybycie !

(KK)

DSC 0003 Copy

DSC 0002 Copy

DSC 0010 Copy

DSC 0011 Copy

DSC 0020 Copy

DSC 0025 Copy

DSC 0031 Copy