16 marca 2019 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu wizytował Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wspólnie z Zastępcą Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. brygadierem Jackiem Kaczmarkiem.

Wizytacja rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu przez komendanta powiatowego bryg. Pawła Warlikowskiego. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby w komendzie oraz spotkał się ze strażakami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniącymi tego dnia służbę. W trakcie wizyty zastęp SHD 23 brał udział w zdarzeniu w miejscowości Pląchoty.

Podczas wizytacji komendant główny przekazał zmianie służbowej informacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy w 2019 roku, zakupów sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla PSP w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych oraz doposażenia jednostek OSP. Omówił także główne działania kierownictwa PSP w 2019 r. W rozmowie ze strażakami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań. Zaznaczył także duży wkład strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w prowadzeniu wspólnych i samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Na koniec wyraził wdzięczność za zaangażowanie i profesjonalizm w pełnieniu służby oraz docenił golubsko-dobrzyńskich strażaków za włożoną pracę w utrzymanie sprzętu, obiektu oraz pomieszczeń komendy powiatowej.

(KK)

 

Złożenie meldunku przez Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Pawła Warlikowskiego.

1

Przywitanie się Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z załogą.

2

Przegląd sprzętu znajdującego się na wyposażeniu komendy powiatowej.

3

Rozmowa z komendantem głównym PSP na temat przyszłych inwestycji.

4

Spotkanie ze strażakami pełniącymi służbę.

5

Pamiątkowy wpis do kroniki.

6

Zakończenie wizyty i wspólne zdjęcie.

7