W ramach akcji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” w dniu 20 marca 2019 roku w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowano dzień przedsiębiorczości, w którym udział brali uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

 Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia  przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Witolda Juszczaka struktury Państwowej Straży Pożarnej oraz struktury funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Przekazał  również informacje na temat  pracy strażaków,  możliwości kształcenia w zawodzie strażak oraz o tym w jaki sposób udzielają się w życiu społecznym.

 Następnie młodzież zapoznała się z pracą w Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego. Został także zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej- pokazano wozy strażackie oraz niezbędne do pracy urządzenia  strażaków. Ponadto omówiono  ogólnopolską kampanię „Stop pożarom traw”, która porusza temat związany z bezpieczeństwem w posługiwaniu się otwartym ogniem podczas wiosennych prac porządkowych, o niekorzystnych skutkach wypalania traw oraz pożarach nieużytków oraz  kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadawała wiele pytań i wykazywała duże zainteresowanie.