3 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia zgrywające służby ratownicze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu. Służbą wiodącą była Policja, ponadto wzięło w nich udział 7 zastępów straży pożarnej, w tym 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Golub-Dobrzyń oraz 4 jednostki OSP (Nowogród, Radomin, Łubki, Olszówka), przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, grupa interwencyjna Pogotowia Gazowego oraz przedstawiciele urzędów miast i gmin z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenia mobilności i realizacji zadań jednostek w sytuacji działań terrorystycznych – podłożenie ładunku wybuchowego na węźle gazu.

Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy Policji w obrębie miejsca podłożenia ładunku, a także wyznaczeniu strefy bezpiecznej, zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego oraz budowie linii wężowych. W przypadku rozszczelnienia gazociągu – wyznaczenie strefy zagrożenia, wspólnie z pracownikami gazowni zakręcenie zaworów odcinających dopływ gazu do zakładu PEC. Ponadto ustawienie kurtyn wodnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się obłoku palnego gazu oraz podjęcie ewentualnych działań gaśniczych.

Przeprowadzone ćwiczenia praktyczne zacieśniły współpracę  służb i instytucji podczas działań na terenie objętym zagrożeniem, z uwzględnieniem specyfiki działania każdej służby. Ponadto miały na celu doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych.

Na miejscu działań służb ratowniczych obecny był Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z zastępcą panią Różą Kopaczewską oraz prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Michał Piotrowicz. Ćwiczenia według obserwatorów przebiegały dynamicznie i skutecznie.

(KK)

DSC 0003 Copy

DSC 0015 Copy

DSC 0016 Copy

DSC 0022 Copy

DSC 0023 Copy

DSC 0028 Copy

DSC 0030 Copy