Drukuj

W dniu dzisiejszym (20 maja br.) w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu odbył się egzamin dla strażaków ratowników OSP potwierdzający nabyte umiejętności w trakcie szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań przeciwpowodziowych, likwidacji skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej, która odbyła się w komendzie powiatowej oraz praktycznej nad jeziorem Grodno. Przeprowadziła go Komisja egzaminacyjna, powołana przez  Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w składzie: 

- przewodniczący st. kpt. Marek Ruciński - z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu,

- członkowie: st. kpt. Witold Juszczak, mł. bryg. Karol Cachnij z KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz Komendant Gminny ZOSP RP Ciechocin druh Michał Sztandarski.

Wzięło w nim udział 12 druhów:

4 osoby z jednostek z KSRG:

- OSP Wrocki

- OSP Świętosław,

- OSP Wielkie Rychnowo,

8 osób z pozostałych jednostek:

- OSP Sierakowo,

- OSP Miliszewy,

- OSP Handlowy Młyn,

- OSP Małszyce,

- OSP Cieszyny.

Wszyscy druhowie zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.


Nabycie nowych specjalistycznych umiejętności pozwoli na prowadzenie działań z użyciem specjalistycznego sprzętu w który wyposażone są jednostki OSP.

(KK)

DSC 0002 Copy

DSC 0007 Copy

DSC 0015 Copy

DSC 0020 Copy