Wczoraj (3 lipca br.) po godzinie 14 w Golubiu-Dobrzyniu na ulicy Wojska Polskiego podczas próby uruchomienia auta przez kierowcę doszło do zadymienia wewnątrz pojazdu. Do zdarzenia zadysponowano jednostkę ratowniczo-gaśniczą Golub-Dobrzyń. Właściciel pojazdu zdołał ugasić pożar przy użyciu gaśnic proszkowych przed przybyciem strażaków. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i odłączono zasilanie w pojeździe. Samochód sprawdzono pod kątem możliwości rozwoju pożaru. Nie stwierdzono zagrożenia.